Upit vodik, pronađeno natuknica: 106

fotoliza

fotoliza (foto- + -liza), kemijska reakcija razgradnje tvari djelovanjem elektromagnetskog zračenja. ...

goriva

goriva. 1. Tvari koje prilikom izgaranja (oksidacije) razvijaju velike količine toplinske energije, ...

gorivni članak

gorivni članak, elektrokemijski uređaj za izravnu pretvorbu kemijske energije u električnu, bez prethodne ...

H

H. 1. Dvanaesto slovo hrvatske abecede, a osmo latinske, za velar /h/. Nosi silabičko ime »ha«. Razvilo ...

helij

helij (novolat. helium, prema grč. ἥλıος: sunce), simbol He, kemijski element iz skupine plemenitih ...

hidrogenacija

hidrogenacija (prema hidrogen, od lat. hydrogenium: vodik) (hidriranje), adicija (vezanje) vodika na ...

hrana

hrana, tvari što ih organizam (biljke, životinje, čovjek) apsorbira ili na bilo koji način unosi u sebe, ...

HR-dijagram

HR-dijagram (Hertzsprung-Russellov dijagram [hε'ɹdsbruŋ rʌ'səl~]), grafički prikaz ovisnosti snage zračenja, ...

idealni plin

idealni plin, plin koji bi strogo slijedio osnovne plinske zakone i jednadžbu stanja idealnoga plina, ...

ionizacijska komora

ionizacijska komora, detektor za otkrivanje i mjerenje intenziteta ionizirajućega zračenja. Glavni su ...

|<  1  2  3 (4)  5  6  7  8  9  10  >