Upit vodik, pronađeno natuknica: 106

Mliječna staza

Mliječna staza (Kumova slama), spiralna galaktika u kojoj se nalazi Zemlja. Unutar Mliječne staze stalna ...

modri divovi

modri divovi, zvijezde velikoga sjaja (do 25 000 puta sjajnije od Sunca), velike mase i površinske temperature ...

mravlja kiselina

mravlja kiselina, najjednostavnija karboksilna kiselina, HCOOH, bistra, bezbojna tekućina, oštra, prodorna ...

nascentan

nascentan (lat. nascens, genitiv nascentis: koji se rađa). 1. Koji nastaje, koji se upravo stvara. 2. ...

nuklearne reakcije

nuklearne reakcije, fizikalni procesi do kojih dolazi kada se atomske jezgre međusobno dovoljno približe, ...

nukleosinteza

nukleosinteza (nukleo- + sinteza), sinteza atomskih jezgra u svemirskim procesima. U prirodi se razlikuje ...

oksidacija i redukcija

oksidacija i redukcija (prema oksidi; lat. reductio: vraćanje natrag), kemijske reakcije pri kojima ...

Olszewski, Karol Stanisław

Olszewski [olše'fsk’i], Karol Stanisław, poljski fizičar i kemičar (Broniszów, 29. I. 1846 – Krakov, ...

paladij (kemija)

paladij (po planetoidu Paladiju, otkrivenome 1802), simbol Pd (lat. palladium), kemijski element (atomski ...

Payne-Gaposchkin, Cecilia

Payne-Gaposchkin [pẹin gəpɔ'škin], Cecilia, britansko-američka astrofizičarka (Wendover, 10. V. 1900 ...

|<  1  2  3  4  5  6 (7)  8  9  10  >