Upit vodik, pronađeno natuknica: 106

radionuklidi

radionuklidi (radio- + nuklidi), nestabilne, radioaktivne jezgre atoma (radioaktivni nuklidi) koje se ...

rafinacija

rafinacija (njem. Raffination, prema raffinieren < franc. raffiner: pročistiti), pročišćavanje sirovina ...

raketni pogon

raketni pogon, vrsta mlaznoga (reaktivnoga) pogona koji oksidans za izgaranje goriva ne uzima iz okoline, ...

reducensi

reducensi (prema lat. reducens: koji vodi natrag), tvari koje lako reduciraju druge tvari, tj. predaju ...

rendgensko zračenje

rendgensko zračenje, elektromagnetski valovi valnih duljina 0,001 do 10 nm. Nastaje u rendgenskoj cijevi ...

Ritter, Johann Wilhelm

Ritter [ri'təɹ], Johann Wilhelm, njemački fizičar (Samitz kraj Haynaua, 16. XII. 1776 – München, 23. I. 1810). ...

Rutherford, Ernest

Rutherford [rʌ'δəfəd], Ernest, britanski fizičar (Nelson, Novi Zeland, 30. VIII. 1871 – Cambridge, 19. X. 1937). ...

Saturn (astronautika)

Saturn [sæ'təɹn], porodica američkih raketa-nosača razvijenih u sklopu programa Apollo. Razvijena su ...

solna kiselina

solna kiselina (klorovodična kiselina), HCl, otopina plina klorovodika (HCl) u vodi. Plinoviti klorovodik ...

Space Shuttle

Space Shuttle [spẹis šʌtl] (engl.: svemirski čunak), američki raketoplan namijenjen višekratnim orbitalnim ...

|<  1  2  3  4  5  6  7  8 (9)  10  >