Upit vodna turbina, pronađeno natuknica: 6

vodna turbina

vodna turbina, energetski stroj u kojem se potencijalna energija vode najprije pretvara u kinetičku ...

Kaplanova turbina

Kaplanova turbina, propelerna vodna turbina sa zakretnim lopaticama rotora (radnoga kola); patentirao ...

Peltonova turbina

Peltonova turbina [pe'ltən~], vodna turbina slobodnoga mlaza (akcijska turbina), koju je 1880. patentirao ...

elektrana

elektrana, postrojenje za proizvodnju većih količina električne energije pretvorbom kojega drugog oblika ...

motor

motor (lat.: pokretač), pogonski stroj koji pretvara neku vrstu energije u mehan. rad, a služi za pogon ...

stroj

stroj, uređaj koji s pomoću pokretnih dijelova pretvara jedan oblik energije u drugi ili s pomoću dovedene ...