Upit vrijeme, pronađeno natuknica: 2125

Aranda, Vicente

Aranda [əra'ndə], Vicente (puno ime Vicente Aranda Ezquerra), španjolski filmski redatelj katalonskoga ...

Arapi

Arapi, narodi semitskog podrijetla nastanjeni na poluotoku Arabiji, odakle su se raširili po jugozapadnoj ...

Arat

Arat (grčki Ἄρατος, Áratos), grčki pjesnik (Soli u Kilikiji, oko 315. pr. Kr. – ?, oko 240. pr. Kr.). ...

Araukanci

Araukanci, najjužnija među andskim skupinama južnoameričkih Indijanaca. U vrijeme dolaska Španjolaca ...

Arden, John

Arden [α:dn], John, engleski dramatičar (Barnsley, 26. X. 1930 – Galway, 28. III. 2012). Studirao arhitekturu ...

Argentina

Argentina (Republika Argentina/República Argentina), država, po veličini površine i po broju stanovnika ...

arheološka antropologija

arheološka antropologija, antropološka disciplina koja analizom skeletnih ostataka davnih populacija ...

Arhimed

Arhimed (grč. Ἀρχıμήδης, Arkhimḗdēs), najveći matematičar i fizičar antičkog doba (Sirakuza, 287. pr. Kr. ...

arhiv

arhiv (kasnolat. archivum: pismohrana < grč. ἀρχεῖον: zgrada javnih službi, zgrada uprave), općenito, ...

arijanizam

arijanizam (arijanstvo), kršćanska hereza (IV–VI. st.), proizašla iz nauka o Trojstvu aleksandrijskoga ...

|<  <  11  12 (13)  14  15  16  17  18  19  20  >  >|