Upit vrijeme, pronađeno natuknica: 2123

ad Calendas Graecas

ad Calendas (Kalendas) Graecas [~ kale'nda:s gre:'ka:s] (lat.), o grčkim kalendama. Kalende su kod Rimljana ...

Adelung, Johann Christoph

Adelung [a:'dəluŋ], Johann Christoph, njemački jezikoslovac i leksikograf (Spantekow kraj Anklama, 8. VIII. 1732 ...

ad interim

ad interim [~ i'n~] (lat. interim: međutim, zasad), privremeno, na neko vrijeme, dok se ne donese konačno ...

aditivna proizvodnja

aditivna proizvodnja (engleski Additive Manufacturing), dio proizvodnoga strojarstva koji se bavi izradbom ...

Adonis (književnost)

Adonis (arapski Adūnīs [adu:ni:'s], pravo ime ‘Alī Aḥmad Sa‘īd Asbar), sirijsko-libanonski pjesnik i ...

advent

advent ili došašće (latinski adventus: dolazak), dio liturgijske godine koji neposredno prethodi blagdanu ...

aerodinamički tunel

aerodinamički tunel, uređaj za ispitivanje aerodinamičkih svojstava tijela, tj. za određivanje slike ...

aerofagija

aerofagija (aero- + -fagija), gutanje zraka, do određene mjere normalna pojava. Neke osobe prekomjerno ...

aes

aes [ạis, kasnolat. e:s] (lat.: bakar, bronca), u antičkoj Italiji, prvotno naziv za bakar, preuzet ...

Afganci

Afganci (iz perzijskog), u širem smislu naziv za sve narode i etničke skupine nastanjene u Afganistanu, ...

|<  1  2 (3)  4  5  6  7  8  9  10  >  >|