Upit vrijeme, pronađeno natuknica: 2126

Barlè, Janko

Barlè [~le'], Janko, hrvatski povjesničar, etnograf, glazbeni pisac (Budanje kraj Vipave, 12. III. 1869 ...

barok

barok (franc. i engl. baroque, njem. Barock, rus. barokko, tal. i španj. barroco), stilsko-povijesni ...

Barović, Nikola

Barović (Barovich), Nikola, američki trgovac hrvatskog podrijetla (Janjina na Pelješcu, 31. VII. 1830 ...

Bašćanska ploča

Bašćanska ploča (Baščanska ploča), najvažniji i jedan od najstarijih hrvatskih epigrafskih spomenika ...

Batonski rat

Batonski rat (lat. Bellum Batonianum), rat Rimljana protiv pobunjenih Ilira od 6. do 9. god. Ustanak ...

Baudelaire, Charles

Baudelaire [bodlε:'ʀ], Charles, francuski pjesnik i kritičar (Pariz, 9. IV. 1821 – Pariz, 31. VIII. 1867). ...

Bauer, Antun

Bauer, Antun, hrvatski teološki i filozofski pisac, zagrebački nadbiskup (Breznica kraj Varaždina, 11. II. 1856 ...

Bauhaus

Bauhaus [bạu'haus] (Staatliches Bauhaus, Hochschule für Gestaltung), visoka škola za arhitekturu i oblikovanje ...

Bauman, Ivan

Bauman, Ivan, hrvatski pjesnik i prevoditelj (Zagreb, 4. VIII. 1944 – Zagreb, 6. XI. 2021). Diplomirao ...

Bazin, Germain

Bazin [baz63338'], Germain, francuski povjesničar umjetnosti i muzeolog (Suresnes, 24. IX. 1901 – Pariz, ...

|<  <  21 (22)  23  24  25  26  27  28  29  30  >  >|