Upit vrijeme, pronađeno natuknica: 2126

Benić, Krešimir

Benić, Krešimir (pseudonim Koranski), hrvatski glazbeni kritičar i skladatelj (Karlovac, 28. IV. 1887 ...

Beogradska nadbiskupija

Beogradska nadbiskupija, crkvena upravna jedinica koja obuhvaća današnju Srbiju s dijelom Vojvodine. ...

Berislavić Grabarski, Bartol

Berislavić Grabarski, Bartol, vranski prior i jajački ban (?, oko sredine XV. st. – ?, 1522). Za vranskoga ...

Berlin

Berlin, glavni (1871–1945. i od 1990) i najveći grad te savezna zemlja (Bundesland) Njemačke. Leži na ...

Bertoša, Miroslav

Bertoša, Miroslav, hrvatski povjesničar (Beograd, 17. V. 1938). Diplomirao (1966), doktorirao na Filozofskom ...

Bervaldi, Josip

Bervaldi, Josip, hrvatski crkveni povjesničar i arheolog (Stari Grad, 30. XII. 1871 – Split, 6. VI. 1943). ...

Besant, Annie

Besant [be'sənt], Annie, engleska teozofkinja, političarka i pustolovka (London, 1. X. 1847 – Adyar, ...

bespilotna letjelica

bespilotna letjelica, leteća naprava koja se kreće u zračnom omotaču Zemlje bez čovjeka. To je zrakoplov ...

Bessemer, Henry

Bessemer [be'simə], Henry, engleski inženjer i izumitelj (Charlton, 19. I. 1813 – London, 15. III. 1898). ...

Bethlen, Gábor

Bethlen [bε'tlεn], Gábor, madžarski feudalac (Marosillye, danas Ilia kraj Hunedoare, Rumunjska, 1580 ...

|<  <  21  22  23 (24)  25  26  27  28  29  30  >  >|