Upit vrijeme, pronađeno natuknica: 2108

Afrić, Vjekoslav

Afrić, Vjekoslav, hrvatski kazališni i filmski glumac i redatelj (Hvar, 26. VIII. 1906 – Split, 28. VII. 1980). ...

afro-azijski jezici

afro-azijski jezici, danas već ustaljen naziv za jezike koji se govore ili su se govorili na široku ...

Agolli, Dritëro

Agolli [ago'łi], Dritëro, albanski književnik (Menkulas, 13. X. 1931 – Tirana, 3. II. 2017). Vrlo mlad ...

agronomija

agronomija (agro- + -nomija), znanost o poljoprivredi; u širem smislu, skup strukovnih i znanstvenih ...

Agustich, Imre

Agustich, Imre (Agustić, Augustić, Augustich, Augustič, Emerik, Mirko), novinar i pisac (Murski Petrovci, ...

Aiken, Conrad

Aiken [ẹi'kin], Conrad (Potter), američki pjesnik i pripovjedač (Savannah, Georgia, 5. VIII. 1889 – ...

akcijske struje

akcijske struje ili akcijski potencijali, promjene električnog potencijala na staničnim membranama (npr. ...

Akindin, Grgur

Akindin, Grgur (grčki Γρηγόρıος Ἀϰίνδυνος, Grēgórios Akίndynos, latinizirano Gregorius Acindynus), bizantski ...

akšam

akšam (turski akşam i ahşam, perzijski aḥšām). 1. Vrijeme od zalaza Sunca do potpunog mraka, sumrak. 2. ...

aktinij

aktinij (grč. ἀϰτίς, genitiv ἀϰτῖνος: zraka), simbol Ac (actinium), kemijski prirodni radioelement (atomski ...

|<  1  2  3 (4)  5  6  7  8  9  10  >  >|