Upit zavod, pronađeno natuknica: 277

zavod

zavod. 1. Imovinska masa namijenjena nekoj posebnoj svrsi s organizacijskim oblikom kojemu pravni poredak ...

Zavod sv. Jeronima u Rimu

Zavod sv. Jeronima u Rimu →  hrvatski papinski zavod sv. jeronima u rimu ...

Zavod za pedagogiju

Zavod za pedagogiju, znanstveno-istraživačka jedinica Odsjeka za pedagogiju Filozofskoga fakulteta u ...

Zavod za platni promet

Zavod za platni promet (ZAP) →  financijska agencija ...

Državni hidrometeorološki zavod

Državni hidrometeorološki zavod, središnja ustanova u Hrvatskoj koja sustavno i u skladu sa smjernicama ...

Državni slikopisni zavod »Hrvatski slikopis«

Državni slikopisni zavod »Hrvatski slikopis« (Croatia film), filmsko poduzeće osnovano u siječnju 1942. ...

Germanikum

Germanikum (lat. Collegium Germanicum: Njemački zavod), sjemenište u Rimu za izobrazbu kat. svećenstva ...

Hrvatski glazbeni zavod

Hrvatski glazbeni zavod (HGZ), najstarija glazbena ustanova u Hrvatskoj, osnovana 1827. u Zagrebu kao ...

Hrvatski izdavalački bibliografski zavod

Hrvatski izdavalački bibliografski zavod (HIBZ), državno izdavačko poduzeće osnovano početkom kolovoza ...

Hrvatski papinski zavod sv. Jeronima u Rimu

Hrvatski papinski zavod sv. Jeronima u Rimu, crkvena ustanova u kojoj borave svećenici na poslijediplomskim ...

(1)  2  3  4  5  6  7  8  9  10  >  >|