Upit zavod, pronađeno natuknica: 277

Dürrigl, Theodor

Dürrigl [dy'rigl], Theodor, hrvatski fizijatar i reumatolog (Zagreb, 10. X. 1926). Završivši 1953. studij ...

elektrotehnika

elektrotehnika (elektro- + tehnika), tehnička znanost koja proučava proučava proizvodnju, prijenos i ...

enciklopedija

enciklopedija (prema grč. ἐγϰύϰλıος: koji ide redom; opći + -pedija). Djelo u kojem se, abecednim ili ...

enciklopedika

enciklopedika, stručna djelatnost i znanstvena disciplina koja se bavi prikupljanjem, odabirom i predstavljanjem ...

farmaceutska industrija

farmaceutska industrija, grana kemijske industrije; osnovna joj je djelatnost industrijska proizvodnja ...

farmakognozija

farmakognozija (farmako- + -gnozija), grana farmaceutskih znanosti o poznavanju droga biljnoga, životinjskog ...

Finci

Finci (finski Suomalaiset), narod baltofinskog ogranka ugrofinske jezične skupine. Oko 5,5 milijuna ...

Findrik, Mirko

Findrik, Mirko, hrvatski veterinar (Podlugovi kraj Visokog, BiH, 17. X. 1917 – Zagreb, 28. VIII. 1979). ...

Fišer-Herman, Marijana

Fišer-Herman, Marijana, hrvatska farmaceutkinja i medicinska biokemičarka (Čepin, 7. X. 1897 – Brdovec ...

fizika

fizika (grč. φυσıϰή, od φυσıϰός: prirodan, naravan), prirodna znanost koja se bavi materijom, gibanjem, ...

|<  1  2  3  4  5  6  7 (8)  9  10  >  >|