Upit zdenac, pronađeno natuknica: 25

zdenac

zdenac, građevina za zahvaćanje i iskorištavanje podzemnih voda. Kadšto može poslužiti i za kontrolu ...

Benoit, Pierre

Benoit [bənwa'], Pierre, francuski pisac (Albi, 16. VII. 1886 – Ciboure, 3. III. 1962). Autor mnogobrojnih ...

Bergamín, José

Bergamín [berγami'n], José, španjolski književnik (Madrid, 31. XII. 1897 – San Sebastián, 28. VIII. 1983). ...

Betlehem

Betlehem (aramejski bait lahm, hebrejski bēt leḥem: kuća kruha; akadski Bīt-ilu-Laham: kuća boga Lahama) ...

bunar

bunar (tur.) (hladenac, kladenac, studenac, zdenac), iskopana duboka i podgrađena jama u koju se hvata ...

Dikovača

Dikovača, arheološko nalazište u selu Zmijavcima kraj Imotskoga. Na lokalitetu Crkvini otkriveni su ...

Donner, Georg Raphael

Donner [dɔ'nəɹ], Georg Raphael, austrijski kipar (Esslingen, danas Beč, 25. IV. 1693 – Beč, 15. II. 1741). ...

fontana

fontana (tal., prema lat. fons, genitiv fontis: izvor), arhitektonski oblikovan, često kiparski obrađen, ...

Frýd, Norbert

Frýd [fri:d], Norbert, češki književnik (České Budějovice, 21. IV. 1913 – Prag, 18. III. 1976). Pripadao ...

Holbein, Hans, st.

Holbein [hɔ'lbain], Hans, st., njemački slikar i grafičar (Augsburg, oko 1465 – Isenheim, 1524). Pod ...

(1)  2  3