Upit zrak, pronađeno natuknica: 280

fiziologija

fiziologija (fizio- + -logija), znanost o životnim procesima i funkcioniranju živih organizama. Proučava ...

flotacija

flotacija (engl. flo/a/tation: plivanje, plutanje), jedan od tehnoloških postupaka odvajanja korisnih ...

fluidika

fluidika (prema fluid), grana fizike i tehnike, koja obuhvaća proučavanje i primjenu strujanja fluida ...

fluorna vlakna

fluorna vlakna, vlakna dobivena polimerizacijom fluorom supstituiranih ugljikovodika. Najvažniji je ...

formant

formant (prema lat. formans, genitiv formantis: koji oblikuje), pojačani dio spektra koji odražava način ...

generatorski plinovi

generatorski plinovi, gorivi plinovi koji se dobivaju rasplinjavanjem čvrstih goriva. Za razliku od ...

glas

glas. 1. Zvuk proizveden ljudskim ili životinjskim grlom, tj. glasovnim, fonacijskim organom (→  grkljan). ...

gnojidba

gnojidba (fertilizacija), u poljoprivr. biljnoj proizvodnji naknađivanje hraniva što ih je iscrpila ...

gorivni članak

gorivni članak, elektrokemijski uređaj za izravnu pretvorbu kemijske energije u električnu, bez prethodne ...

gravitacijska koncentracija

gravitacijska koncentracija, skup postupaka za oplemenjivanje mineralnih sirovina, koji se temelje na ...

|<  1  2  3  4  5  6  7  8 (9)  10  >  >|