Upit zviježđe, pronađeno natuknica: 522

Corona Borealis

Corona Borealis [koro:'na bore·a'lis] (lat.), zviježđe sjeverna kruna ...

Corvus

Corvus [ko'rvus] (lat.), zviježđe gavran ...

country-glazba

country-glazba [kʌ'ntri ~] (dulji oblik country and western [kʌ'ntri ənd we'stəɹn]), popularnoglazbeni ...

Crater

Crater [kra:'ter] (grč. ϰρατήρ: vrč, kotlić), zviježđe vrč ...

crna rupa

crna rupa, svemirski objekt kojemu je gravitacija tako velika da ga ni svjetlost ne može napustiti i ...

Cronin, Archibald Joseph

Cronin [kr61595u'nin], Archibald Joseph, škotski pisac (Cardross, Škotska, 19. VII. 1896 – Montreux, 6. I. 1981). ...

Crux

Crux [kruks] (lat.: križ), zviježđe križ ...

crveni divovi

crveni divovi, sjajne zvijezde mase 0,5 do 10 Sunčevih masa, velikoga promjera i relativno niske površinske ...

Crveni križ

Crveni križ (puni naziv Međunarodni pokret Crvenoga križa i Crvenog polumjeseca), masovna humanitarna ...

crveni patuljci

crveni patuljci, zvijezde 2 do 10 puta manje mase od Sunca, površinske temperature 2500 do 3800 K. Polako ...

|<  < (11)  12  13  14  15  16  17  18  19  20  >  >|