Upit zviježđe, pronađeno natuknica: 522

Canes Venatici

Canes Venatici [ka'ne:s ve:na:'tici:] (lat.), zviježđe lovački psi ...

Canis Major

Canis Major [ka'nis ma:'jor] (lat.), zviježđe veliki pas ...

Canis Minor

Canis Minor [ka'nis mi'nor] (lat.), zviježđe mali pas ...

Capricornus

Capricornus [kapriko'rnus] (lat.), zviježđe jarac ...

Cardinale, Claudia

Cardinale [kardina:'le], Claudia, talijanska filmska glumica (Tunis, 15. IV. 1939). Nakon pobjede na ...

Carina

Carina [kari:'na] (lat.), zviježđe kobilica ...

Cassini, Jacques

Cassini [kasini'], Jacques, francuski astronom (Pariz, 18. II. 1677 – Thury-sous-Clermont, 16. IV. 1756). ...

Cassiopeia

Cassiopeia [kas:i·ope:'ia] (lat.), zviježđe →  kasiopeja ...

cefeide

cefeide (prema Delti Cefeja, prvoj zvijezdi te vrste kojoj je periodičnost promjene sjaja otkrio engleski ...

Cefej

Cefej (Kefej, latinski Cepheus [ce:'feus], oznaka: Cep), cirkumpolarno zviježđe između zviježđa Gušterice, ...

|<  1  2  3  4  5  6  7  8 (9)  10  >  >|