Upit zvuk, pronađeno natuknica: 158

elektroničko računalo

elektroničko računalo, uređaj za primanje, obradbu, pohranu i prikazivanje najrazličitijih vrsta podataka ...

elektroterapija

elektroterapija (elektro- + terapija), primjena električne struje u liječenju. To su postupci gdje se ...

falset

falset (tal. falsetto, od falso: lažan, kriv), posebna tehnika pjevanja muških glasova, ponajviše tenora, ...

Fitzgerald, Ella

Fitzgerald [fic62721e'rəld], Ella, američka jazz-pjevačica (Newport News, Virginia, 25. IV. 1917 – Beverly ...

fizika

fizika (grč. φυσıϰή, od φυσıϰός: prirodan, naravan), prirodna znanost koja se bavi materijom, gibanjem, ...

fizika zgrade

fizika zgrade, u graditeljstvu, disciplina koja se bavi primjenom fizikalnih zakona pri rješavanju problema ...

fonacija

fonacija (franc. phonation, prema grč. φωνή: zvuk, glas), govorna djelatnost u grkljanu kojom se mijenja ...

fonograf

fonograf (fono- + -graf), uređaj za snimanje zvuka na valjak i njegovu reprodukciju s valjka. Fonograf ...

Fontana, Lucio

Fontana [fonta:'na], Lucio, talijanski kipar i slikar (Rosario di Santa Fé, Argentina, 19. II. 1899 ...

formant

formant (prema lat. formans, genitiv formantis: koji oblikuje), pojačani dio spektra koji odražava način ...

|<  1  2  3 (4)  5  6  7  8  9  10  >