struka(e): matematika

algoritam ili (etimološki ispravnije) algorizam, skup simbola i općeniti postupak za sustavno rješavanje pojedinačnih zadataka iz neke određene klase matematičkih problema; npr. Euklidov algoritam za pronalaženje najveće zajedničke mjere dvaju prirodnih brojeva, Eratostenovo sito za pronalaženje primbrojeva, Gaussov algoritam za rješavanje sustava linearnih jednadžbi. Isprva se taj naziv odnosio na arapski sustav decimalnih oznaka što ga je u IX. st. u Europu uveo al-Hvarizmi (iz čijega je imena i izveden), a zatim i na računanje arapskim brojevima i vještinu računanja uopće.

U općem smislu, svako opće rješenje neke jednadžbe predstavlja algoritam za traženje posebnih rješenja, npr. formula za ploštinu kvadrata P = a² može se smatrati algoritmom za računanje ploštine svakoga pojedinačnog kvadrata. Pojam algoritam širi je od pojmova kao što su formula, jednadžba, kriterij itd. jer ih sve obuhvaća a može biti izražen i samo riječima i primjenljiv je u svim djelatnostima.

Citiranje:

algoritam. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2013. – 2024. Pristupljeno 23.5.2024. <https://www.enciklopedija.hr/clanak/1718>.