struka(e): geografija, hrvatska | povijest, hrvatska

Jesenice (prije Krilo Jesenice), naselje u Poljicama, 15 km jugoistočno od Splita; 1978 st. (2021). Leže oko 300 m iznad mora, na dodiru vapnenačkog odsjeka i flišne padine, i uz Jadransku magistralu. Stanovništvo je bilo koncentrirano samo u višem dijelu flišne padine, gdje je bilo razvijeno stočarstvo i ratarstvo. Prve kuće bliže moru izgrađene su 1860-ih, s gradnjom ceste Split–Omiš (od 1856). Uz vinogradarstvo i trgovinu uzgoja se višnja te vadi pijesak s ušća Cetine. – O ranoj naseljenosti područja svjedoče rimski ostatci pronađeni na nalazištima Krug i Bajnice. U Sumpetru, gdje je splitski patricij Petar Crni osnovao benediktinski samostan sv. Petra, posvećen 1180., pronađeni su ostatci ranokršćanskih crkvicâ. Na brdu povrh Kruga, na mjestu negdašnje ilirske gradine, predromanička je crkvica sv. Maksima, a na jeseničkom groblju nalazi se crkva sv. Stjepana s predromaničkom oltarnom pregradom te kipom sv. Stjepana koji se pripisuje radionici Nikole Firentinca (XV. st.). Župna crkva sv. Roka u baroknom stilu s oltarima iz radionice Dall’Acqua pregrađena je u XIX. stoljeću.

Citiranje:

Jesenice. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2013. – 2024. Pristupljeno 23.5.2024. <https://www.enciklopedija.hr/clanak/29082>.