struka(e): lingvistika i filologija

Romanija.

1. Latinski naziv Romania, posvjedočen početkom V. st. kod Pavla Orozija, a napravljen po analogiji s nazivima za zemlje kao što su bili Gallia, Hispania, Germania, Britannia i sl., bio je kraći pučki sinonim za Imperium Romanum (Rimsko Carstvo) ili pak za Orbis Romanus (rimski svijet, rimski civilizacijski krug). U istočnom dijelu Carstva analogno je u optjecaj ušao grčki oblik naziva Ῥωμανία (Rhōmanía). Nakon propasti Zapadnorimskoga Carstva (god. 476), na zapadu je naziv izgubio političko, ali je zadržao etnolingvističko i kulturno značenje (u optjecaju su bili također pridjev Romanicus i prilog romanice). Nakon 476. naziv s političkim značenjem održao se u istočnom dijelu Carstva, potonjem Bizantskom Carstvu (Ῥωμανία), i zemljama pod njegovom upravom.

2. Za potrebe mlade romanske filologije i lingvistike, francuski romanist Gaston Paris upotrijebio je 1872. naziv Romanija (francuski la Romania) kako bi njime označio ukupnost romanskih jezika (koji su neprekinutim razvojem nastali iz vulgarnoga latinskog u zapadnoj i jugoistočnoj Europi) i njima odgovarajućih prostora. Daljnjim razvojem romanistike, nastale su distinkcije kao istočna Romanija i zapadna Romanija (u genetskoj klasifikaciji romanskih jezika: istočna Romanija ne čuva finalno latinsko -s, a čuva nepromijenjene intervokalne bezvučne okluzive; zapadna Romanija čuva finalno latinsko -s, a sonotizira, i zatim dalje oslabljuje, intervokalne bezvučne okluzive), Romania continua i Romania discontinua (u tipološkoj klasifikaciji) itd. S obzirom na očuvanost romanskih jezika, nastali su nazivi Romania conservata (»očuvana Romanija«, npr. područje talijanskoga, francuskoga ili španjolskoga jezika gdje su se romanski jezici očuvali od rimskih vremena), Romania perdita ili Romania submersa (»izgubljena Romanija« ili »potonula Romanija«, npr. područje Engleske, porječja Rajne ili pak Panonije) te Romania nova (»nova Romanija«, npr. područja romanskih jezika u Americi i Africi nakon geografskih otkrića i kolonijalnih osvajanja).

Citiranje:

Romanija. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2013. – 2024. Pristupljeno 14.4.2024. <https://www.enciklopedija.hr/clanak/53287>.