struka(e): povijest, hrvatska

Rosa [ro:'za], hrvatska plemićka obitelj iz Zadra. Potječu od zadarske obitelji Skolatura (de Scolatura). Začetnik obitelji bio je Miha Jakovljev, zvan Rosa (umro 1323), koji je u izvorima zabilježen kao egzaminator i odvjetnik samostana sv. Kuzme i Damjana. Njegovi su sinovi Jakov (umro prije 1323), Matej (umro 1310), Filip (umro 1335) i Petar obnašali istaknute komunalne dužnosti. U sljedećem je naraštaju obiteljsku lozu nastavio Miha Petrov (umro 1386), zabilježen na dužnosti rektora, koji je imao sinove Filipa (umro 1390), Šimuna (umro 1389), suca, egzaminatora i rektora, Jurja, egzaminatora, rektora i zakupnika kraljevske komore i tridesetine, te Tomu, opata samostana sv. Krševana (1379–90) i podsabirača papinske desetine u Dalmaciji (1383). U XV. st. zabilježen je Petar de Rosa kao izaslanik zadarske komune u Veneciji (1454). U XVI. st. djelovao je liječnik Ivan, dok su se u sukobima s osmanskim gusarima istaknuli Julio i Franjo. U XVII. st. spominje se član obitelji Mihovil kao mletački časnik u Lombardiji. Pripadali su skupini najbogatijih zadarskih obitelji, ali do XV. st. nisu širili svoje posjede, već su se bavili proizvodnjom soli, trgovinom solju i stokom te novčarskim poslovima. Posjedi su im se nalazili većinom u astareji (Murvica) i na otocima.

Citiranje:

Rosa. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2013. – 2024. Pristupljeno 16.4.2024. <https://www.enciklopedija.hr/clanak/53354>.