struka(e):

Adria, litosferni kontinentalni blok predgorja afričkoga kratona. U geološkoj literaturi naziva se i Apulijskom pločom ili blokom, a u hrvatskom neslužbenom geološkom izričaju – Jadranskom pločom. U ranom mezozoiku Adria je paleotektonski i paleogeografski diferenciran element. Tijekom mlađeg mezozoika bila je element pasivnoga kontinentalnog ruba na kojem su razvijene karbonatne platforme južnog tetiskog pojasa, među njima i krški Dinaridi.

Citiranje:

Adria. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2013 – 2024. Pristupljeno 3.3.2024. <https://www.enciklopedija.hr/clanak/558>.