struka(e): povijest, opća

Soli, srednjovjekovno bosansko područje (oblast) i županija na prostoru sjeveroistočne Bosne sa središtem u istoimenom gradu, odnosno današnjoj → Tuzli. Prvi se put spominje polovicom X. st. u djelu Konstantina VII. Porfirogeneta O upravljanju Carstvom kao regija u sastavu krštene Srbije. Poslije je to područje bilo naizmjence pod bizantskom i bugarskom vlašću, oko 1204. prvi je put ušlo u sastav Bosne. Pod imenom Soli prvi se put spominje 1225. Od 1253. u sastavu je ugarske Banovine Usore i Soli. Potom je bilo u sastavu srpskog kraljevstva Dragutina Stefana (1284–1316). God. 1324. osvojio ga je bosanski ban Stjepan II. Kotromanić te priključio Bosni, u sastavu koje je to područje ostalo sve do 1463., kada su ga privremeno osvojili Osmanlije. Potkraj godine osvojio ga je hrvatsko-ugarski kralj Matija Korvin te priključio Srebreničkoj banovini, u sastavu koje je ostalo sve do pada banovine pod osmansku vlast prije 1512. Osmanlije su na tom području uspostavili nahije Gornju i Donju Tuzlu, koje su ušle u sastav Zvorničkoga sandžaka i Srebreničkoga kadiluka.

Citiranje:

Soli. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2013. – 2024. Pristupljeno 14.4.2024. <https://www.enciklopedija.hr/clanak/57055>.