struka(e): geografija, hrvatska | arheologija

Šopot, selo u Dalmaciji (Ravni kotari), 2 km jugozapadno od Benkovca; 323 st. (2021). Leži na 211 m apsolutne visine, uz autocestu Zagreb–Split, cestu Benkovac–Biograd na Moru i željezničku prugu Zadar–Knin. Poljodjelstvo; stočarstvo (uglavnom ovca). – Na lokalitetu Crkvina nalazila se predromanička crkva i srednjovjekovno groblje; ubraja se među najznačajnije srednjovjekovne nacionalne lokalitete zbog posebno vrijednoga epigrafičkoga spomenika s imenom kneza Branimira i etnonimom Hrvati. Ulomci crkvenoga namještaja – dio arhitrava i zabata – s latinskim natpisom pronađeni su tijekom prvih arheoloških iskapanja 1928. Zahvaljujući jednomu novijemu nalazu ulomka s ostatkom natpisa, cijeli je natpis bilo moguće rekonstruirati kao Branimiro comes dux Cruatoru(m) cogit[avit..]. To je prvi sigurni spomen hrvatskoga imena na jednom epigrafičkom, arheološkom spomeniku.

Citiranje:

Šopot. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2013. – 2024. Pristupljeno 16.4.2024. <https://www.enciklopedija.hr/clanak/59793>.