struka(e): geografija, hrvatska

Vuka, rijeka, desni pritok Dunava; duga 112 km, porječje obuhvaća 644 km². Izvire na jugozapadnim obroncima Krndije, na 200 m apsolutne visine. U Dunav utječe u Vukovaru. Zbog maloga pada sporo teče i meandrira. U izvorišnom dijelu jezero Borovik. Regulirana je u XIX. st. – U rimsko doba spominje se kao Wolcea i Ulca.

Citiranje:

Vuka. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2013. – 2024. Pristupljeno 15.4.2024. <https://www.enciklopedija.hr/clanak/65609>.