struka(e):
ilustracija
ŽIRAFA, Giraffa camelopardalis

žirafa (franc. girafe < tal. giraffa < arap. zarāfa) (Giraffa camelopardalis), sisavac preživač iz por. žirafa (Giraffidae), reda parnoprstaša, svijetložućkaste boje sa raznolikim smeđim šarama. Prednje su noge dulje od stražnjih, a jako izdužen vrat čini 7 kralježaka. Na maloj su glavi kratki roščići (3 do 5) prekriveni kožom. Najviša je živuća životinja (5 do 6 m), teška do 1,9 t. Hrani se lišćem, cvijećem, sjemenkama i voćem koje otkida dugačkim jezikom. Teško sagiba dugačak vrat, pa kada pije vodu, raširi prednje noge. Nakon brjeđosti od 14 mjeseci, ženka koti jednoga mladunca. Društvena je životinja koja živi u manjim skupinama od 10 do 20 jedinki, a često se okuplja u miješana stada s antilopama, zebrama i nojevima. Vrlo je brza pa se od napada zvijeri spašava bijegom. Nastanjuje savane i druge travnjake, otvorena šumska područja sr. dijela Afrike. Prema uzorku šara na koži razlikuje se 9 podvrsta. Životni joj je vijek u prirodi do 15, a u zoološkim vrtovima do 27 godina. Ugrožava ju lov i uništavanje staništa. Zaštićena je vrsta.

Citiranje:

žirafa. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2013 – 2024. Pristupljeno 23.2.2024. <https://www.enciklopedija.hr/clanak/67741>.