struka(e): filozofija

Akademija (grčki Ἀϰαδήμεıα, Akadḗmeia ili Ἀϰαδημία, Akademía), filozofska škola koju je u Ateni 387. pr. Kr. utemeljio Platon. Nazvana je po gaju u sjeverozapadnome dijelu Atene, posvećenomu heroju Akademu. Iako nema podataka o njezinu izvornom ustroju, na temelju Platonove Države (Politeía) može se zaključiti da su temeljne discipline bile dijalektika i matematika. Rad Akademije nastavili su Platonovi učenici i održala se gotovo 1000 godina, odnosno do 529. kada ju je ukinuo car Justinijan, određujući je poganskom ustanovom. Prema nekim se interpretacijama ugasila već 88. pr. Kr., prelaskom Filona iz Atene u Rim. U tom se razdoblju obično razlikuju tri najznačajnije škole: starija Akademija (Speuzip, Ksenokrat, Kratet, Polemon, Hermodor i dr.) u kojoj se dalje razvija Platonova metafizika uz određen pitagorejski utjecaj; srednja ili skeptička Akademija (Arkezilaj, Lakid, Karnead, Klitomah, Filon iz Larise i dr.) koja se okreće skepticizmu i protustoicizmu te nova Akademija (Antioh iz Askalona) koja se vraća nekim predskeptičkim, dijelom i stoičkim stavovima te eklekticizmu. Prema nekim se sistematizacijama Akademija dijeli na pet razdoblja: stara (od Platona do Krateta), srednja (Arkezilajeva), nova (Karneadova), četvrta (Filonova) i peta (Antiohova). Nakon navedenoga se razdoblja više ne može govoriti o akademijama koje imaju kontinuitet s Platonovom, nego samo o platonovskim akademijama nastalima tijekom srednjega i novoga vijeka na njezinim temeljima. (→ akademija)

Citiranje:

Akademija. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2013. – 2024. Pristupljeno 26.5.2024. <https://www.enciklopedija.hr/clanak/70475>.