struka(e): geografija, opća | povijest, opća

Aargau [a:'ɹgau], kanton u sjevernome dijelu Švicarske, u donjem toku rijeke Aare; 1404 km², 653 675 st. (2015; 24,2% stranaca). Razvijena je poljoprivreda (voćarstvo i mliječno govedarstvo), industrija (prehrambena, tekstilna, elektronička, optička, farmaceutska i dr.) i turizam (termalni izvori). Niz hidroelektrana na rijekama Aare, Reuss i Limmat. Upravno je središte Aarau. – U VI. st. područje Aargaua pripalo je Franačkoj, a pod tim imenom spominje se od 763. i otada je bio pod vlašću različitih gospodara do 1803., kada je postao punopravan kanton Švicarske Konfederacije.

Citiranje:

Aargau. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2013. – 2024. Pristupljeno 22.7.2024. <https://www.enciklopedija.hr/clanak/aargau>.