struka(e): povijest, opća

ABC-države, naziv za tri latinskoameričke države: Argentinu, Brazil i Čile, stvoren prema početnim slovima njihovih imena. Te su države postigle znatan uspjeh posredovanjem u sporu između SAD-a i Meksika 1914., pa su 1915. sklopile tzv. ABC-sporazum. Njime su se obvezale da neće međusobno ratovati te da će prijepore rješavati arbitražom. Sporazum je bio ponajprije usmjeren protiv rastućega utjecaja SAD-a (Monroeva doktrina), no nije imao trajniji učinak.

Citiranje:

ABC-države. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2013. – 2024. Pristupljeno 15.7.2024. <https://www.enciklopedija.hr/clanak/abc-drzave>.