struka(e): filozofija | biologija

abdukcija (latinski abductio: odvođenje).

1. Formalno zaključivanje od posljetka (conclusio) i pravila (maior) na dani slučaj (minor), od učinka na uzrok. Sastavni je dio svake hipoteze. Pored dedukcije i indukcije treći način logičkog zaključivanja, opisan prvi put kod Ch. S. Peircea 1867. Dok kod deduktivnog zaključivanja konkluzija nužno slijedi iz premise, kod induktivnog i abduktivnog zaključivanja konkluzija slijedi samo iz vjerojatnosti. Za Piercea se time nužno uspostavlja određena vrst tautologije, odnosno »circulus fructuosus«, pri čemu se na kružan način uspostavlja hermeneutička sinteza učinka i uzroka.

2. → adukcija

Citiranje:

abdukcija. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2013. – 2024. Pristupljeno 16.7.2024. <https://www.enciklopedija.hr/clanak/abdukcija>.