struka(e):

abjuracija (latinski abiuratio: odreknuće), svečano odricanje pod prisegom. U Katoličkoj crkvi od srednjega vijeka formalno odricanje od apostazije, hereze, shizme. U hrvatskoj povijesti spominje se npr. abjuracija svećenika Vuka (organizatora protureformnog pokreta) u Splitu 1075., te abjuracija bosanskih krstjana na Bilinu polju 1203; u francuskoj povijesti abjuracija Henrika IV., prije vođe hugenota, u St. Denisu 1593. Između 1701. i 1859. u Engleskoj su javni službenici morali polagati abjuraciju (oath of abjuration) kojom su poricali dinastiji Stuart prava na englesku krunu.

Citiranje:

abjuracija. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2013 – 2024. Pristupljeno 26.2.2024. <https://www.enciklopedija.hr/clanak/abjuracija>.