struka(e): arheologija

Abu Hurejra (arapski Abū Hurayra [a'bu: ure'jra]), prapovijesno arheološko višeslojno nalazište, 130 km istočno od Alepa u Siriji, sada potopljeno zbog Assadske brane. Naseljavano u nekoliko navrata od početka IX. do kraja VII. tisućljeća pr. Kr. U prvotnom naselju, koje se sastojalo od malenih poluukopanih koliba, otkriveni su kremeno mikrolitsko oruđe i koštane udice, igle i dvostrani šiljci koji se tipološki vežu uz kasnu natufijensku kulturu. Krajem VIII. tisućljeća pr. Kr. formirano je novo naselje, koje se sastojalo od kuća pravokutna tlocrta s većim brojem prostorija, građenih od ćerpiča. S vremenom se naselje uvećavalo, njegovi stanovnici postupno su ovladali uzgojem žitarica, a bavili su se i čuvanjem koza i ovaca. Kameno oruđe (sječiva od kremena i opsidijana, uglačane sjekire) tipološki se veže za kameno oruđe kulture pretkeramičkoga neolitika A i B. U najmlađim slojevima otkrivene su kamene vaze i crna uglačana keramika.

Citiranje:

Abu Hurejra. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2013. – 2024. Pristupljeno 20.6.2024. <https://www.enciklopedija.hr/clanak/abu-hurejra>.