struka(e):

Acta Croatica [a:'kta kro·a:'tika] (Hrvatski spomenici, Listine hrvatske), zbirka hrvatskih srednjovjekovnih javnih i privatnopravnih dokumenata pisanih glagoljicom, ćirilicom i latinicom na narodnome jeziku, važna za proučavanje hrvatske srednjovjekovne prošlosti i povijesti hrvatskoga jezika. Zbirku, koja sadrži isprave važne za hrvatsku srednjovjekovnu povijest od početka XII. do kraja XV. st., za tisak je prvi priredio Ivan Kukuljević Sakcinski i objavio 1863. u znamenitoj seriji JAZU-a (HAZU) Monumenta spectantia historiam Slavorum Meridionalium (knj. 1). Novo je izdanje za tisak pripremio Đuro Šurmin i objavio 1898. u Akademijinoj seriji Monumenta historico-juridica Slavorum Meridionalium (1100–1499., vol. 6, sv. 1). Unatoč golemu doprinosu proučavanju hrvatske srednjovjekovne prošlosti, ni jedno od tih izdanja Acta Croatica ne odgovara prihvaćenim znanstvenim standardima kritičkog objavljivanja srednjovjekovnih vrela. I. Kukuljević Sakcinski je isprave koje je uspio prikupiti samo u latiničkome prijepisu, a smatrao je da su njihovi izvornici pisani glagoljicom, samovoljno transliterirao u glagoljičko pismo. U Šurminovu izdanju, koje je imalo biti ispravljeno i dopunjeno izdanje Kukuljevićeve Acta Croatica, sve glagoljske i latiničke isprave tiskane su ćirilicom. Budući da oba izdanja imaju razne diplomatičke i jezične pogrješke, a i čitanja su često nepouzdana te ne odgovaraju suvremenim načelima kritičkog izdavanja srednjovjekovne građe, JAZU je odlučio objaviti novo izdanje Acta Croatica u skladu s kritičkim paleografskim, lingvističkim, transliteracijskim i diplomatičkim načelima publikacije srednjovjekovnih vrela, pa je 1917. tu zadaću povjerio jezikoslovcu Stjepanu Ivšiću, koji je kritički obradio velik dio građe, u korpus koje su pridodane i novootkrivene isprave do 1541. Izdavanje Acta Croatica na temelju Ivšićeve građe preuzeli su početkom 1970-ih Josip Bratulić i Miroslav Kurelac. Prvi svezak Acta Croatica na temelju Ivšićeve ostavštine objavljen je 2017 (priredio J. Bratulić, kazalo i regesta sastavio Zoran Ladić).

Citiranje:

Acta Croatica. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2013 – 2024. Pristupljeno 24.2.2024. <https://www.enciklopedija.hr/clanak/acta-croatica>.