struka(e):
Adamček, Josip
hrvatski povjesničar
Rođen(a): Vuka kraj Osijeka, 13. III. 1933.
Umr(la)o: Zagreb, 25. XII. 1995.
ilustracija
ADAMČEK, Josip

Adamček, Josip, hrvatski povjesničar (Vuka kraj Osijeka, 13. III. 1933Zagreb, 25. XII. 1995). Studij povijesti i filozofije završio na Filozofskom fakultetu u Zagrebu (1959), gdje je doktorirao 1977. Od 1961. asistent, od 1978. izvanredni profesor, a od 1983. redoviti profesor na Odsjeku za povijest pri istom fakultetu. Proučavao agrarne odnose i društvene pokrete seljaštva na hrvatskom sjeveru od kasnoga srednjeg vijeka do 1848. godine. Temeljna su mu djela: Seljačka buna 1573. (1968), analiza poznate seljačke pobune sa stajališta gospodarskih odnosa; Agrarni odnosi u Hrvatskoj od sredine XV. do kraja XVII. stoljeća (1980), cjelovit pregled društvenih i gospodarskih odnosa ranoga hrvatskog novovjekovlja; Bune i otpori: seljačke bune u Hrvatskoj u XVII. stoljeću (1987), analiza društvenih pokreta hrvatskog seljaštva. U suradnji s Ivanom Kampušem objavio građu Popisi i obračuni poreza u Hrvatskoj u XV i XVI stoljeću (1976), a sa skupinom autora priredio je zbirku izvora Seljačke bune u Hrvatskoj u XVII stoljeću (1987). Od 1991. redoviti član HAZU-a. Predsjednik Saveza povijesnih društava Hrvatske (1977–81); predstojnik Odjela za hrvatsku povijest Centra za povijesne znanosti (1977–86). Godine 2009. objavljena je Spomenica Josipa Adamčeka s nizom priloga suvremenih povjesničara.

Citiranje:

Adamček, Josip. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2013 – 2024. Pristupljeno 3.3.2024. <https://www.enciklopedija.hr/clanak/adamcek-josip>.