struka(e):

adicija (lat. additio: dodavanje, pribrajanje).

1. U matematici, zbrajanje.

2. U organskoj kemiji, vezivanje vodikovih atoma, atoma drugih elemenata ili radikala na dvostruke ili trostruke veze nezasićenih organskih spojeva.

Citiranje:

adicija. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2013 – 2024. Pristupljeno 29.2.2024. <https://www.enciklopedija.hr/clanak/adicija>.