struka(e): kemija

adipinska kiselina (heksan-dikiselina), bezbojni kristali topljivi u alkoholu i eteru, HOOC(CH2)4COOH. Dobiva se oksidacijom cikloheksanola dušičnom kiselinom. Služi u industriji umjetnih smola i polimernih materijala (najlon), a u prehrambenoj industriji može zamijeniti vinsku kiselinu.

Citiranje:

adipinska kiselina. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2013. – 2024. Pristupljeno 14.4.2024. <https://www.enciklopedija.hr/clanak/adipinska-kiselina>.