struka(e): aerotehnika

aerodinamička vaga, uređaj za mjerenje aerodinamičkih sila i momenata pri aerodinamičkom ispitivanju. Za potpuno određivanje aerodinamičkog opterećenja treba odrediti 3 komponente aerodinamičke sile (otpor, uzgon, bočna sila) i 3 komponente momenta (valjanje, skretanje, propinjanje). Često je dovoljno odrediti samo 3 komponente (otpor, uzgon i moment propinjanja), a katkad samo otpor. Razlikuje se vanjska i unutarnja aerodinamička vaga U vanjskoj se sile i momenti s modela prenose s pomoću žica ili poluga na mjerni uređaj izvan aerodinamičkog tunela. Umjesto klas. mjerenja sila i momenata gravitacijskim metodama, danas se primjenjuju mjerni pretvornici s el. izlaznom veličinom. U unutarnjoj se vagi mjerni pretvornici nalaze unutar modela; s jedne su strane spojeni s modelom, a s druge strane s krutim nosačem koji je povezan sa sustavom za pozicioniranje modela u tunelu. Informacije s mjernih pretvornika žičanim se ili bežičnim putem prenose na dio sustava za obradbu i pohranjivanje podataka. Danas se sve više upotrebljava unutarnja vaga zahvaljujući razvoju elektrootporničkih i poluvodičkih tenzometara i upotrebi računala. Mjerna je nesigurnost aerodinamičke vage bolja od 0,1%.

Citiranje:

aerodinamička vaga. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2013. – 2024. Pristupljeno 23.7.2024. <https://www.enciklopedija.hr/clanak/aerodinamicka-vaga>.