struka(e): matematika

afina geometrija (lat. affinis: srodan), geometrijska disciplina koja proučava svojstva geometrijskih tvorevina što ostaju sačuvana pri svakoj afinoj transformaciji prostora, tj. pri takvoj bijekciji prostora na sama sebe kod koje svaki pravac prelazi u pravac, a svaka dva međusobno paralelna pravca opet u dva međusobno paralelna pravca. Analitički se afina transformacija opisuje sustavom linearnih jednadžbi.

Citiranje:

afina geometrija. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2013. – 2024. Pristupljeno 14.6.2024. <https://www.enciklopedija.hr/clanak/afina-geometrija>.