struka(e): ekonomija

agrarna revolucija, bitna promjena u načinu poljoprivredne proizvodnje potaknuta novim znanstvenim spoznajama u proizvodnji hrane, ali i primjenom rješenja do kojih se došlo u praksi. Teoretičari gospodarskog rasta danas smatraju da je industrijsku revoluciju u Engleskoj poduprla (i omogućila je) agrarna revolucija koja je povećala proizvodnju hrane. Nove metode poljoprivredne proizvodnje (gnojidba, plodoredi, napuštanje ugara, selekcija bilja i stoke) u Europu dolaze početkom XIX. st. (u Austriju između 1820. i 1840), potičući gospodarski razvoj. Druga velika agrarna revolucija u razvijenim zemljama počinje u XX. st. s uvođenjem mehanizacije (traktori, kombajni i dr.), mineralnih gnojiva i drugih kemijskih sredstava, biološkim otkrićima (hibridni kukuruz, nove selekcije pšenice), poboljšanjima pasmina stoke i načina njezina uzgoja i drugim metodama. Podiže se proizvodnost rada, a to uvišestručuje prinose po jedinici površine i grlu stoke. Istraživanja su pokazala da se u gospodarski razvijenim zemljama proizvodnost rada u poljoprivredi povećavala brže nego u drugim djelatnostima dovodeći tako do smanjivanja relativne razine cijena za poljoprivredne proizvode. T. W. Schultz dokazao je da je odlučujući čimbenik u procesu prihvaćanja tekovina agrarne revolucije u praksi izobraženost poljoprivrednih proizvođača, bez čega s neuspjehom završavaju pokušaji transplantacije agrarne revolucije u gospodarski nedovoljno razvijene zemlje.

Citiranje:

agrarna revolucija. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2013. – 2024. Pristupljeno 22.7.2024. <https://www.enciklopedija.hr/clanak/agrarna-revolucija>.