struka(e): strane riječi | sociologija | ekonomija | strojarstvo | građevinarstvo | mineralogija | tiskarstvo
ilustracija
AGREGAT, parni turboagregat u Termoelektrani-toplani Zagreb (desno i u sredini parna turbina, lijevo električni generator)

agregat (lat. aggregatum: skupljeno zajedno, pridruženo).

1. Nešto što je složeno, sastavljeno od različitih dijelova.

2. U tehnici, sklop više uređaja povezanih u jednu cjelinu. Obično su namijenjeni pretvorbi jednoga oblika energije u drugi ili obavljanju neke operacije. Tako je npr. dizelski agregat kao osnovni ili pričuvni izvor električne energije sastavljen od Dieselova motora i električnoga generatora, a agregat za elektrolučno zavarivanje sastavljen od transformatora, ispravljača, regulacijske preklopke i dr.

3. U građevinarstvu, mineralni ili organski dodatci (npr. pijesak, šljunak, drobljeni kamen, drobljena opeka, drvene strugotine) koji pomiješani s različitim vezivima (npr. s cementom, gipsom, magnezitom) služe za proizvodnju građevnih materijala (npr. betona, morta, žbuke, asfalta).

4. U filozofiji, posebice u ontologiji, tip jedinstva složene cjeline sastavljene od mnoštva dijelova. Ti se dijelovi dodiruju izvanjski, ne mijenjaju se u agregatu i u tom jedinstvu ne gube svoju samostalnost. U atomizmu je agregat jedna od vlastitosti atoma, tjelesnih, nepromjenljivih i nedjeljivih čestica. Aristotel je analizirao ontologijske principe agregata, npr. doticanje izvana, privlačenje itd. I. Kant određuje agregat kao slučajno gomilanje dijelova posredstvom razuma, a G. W. F. Hegel kao slučajnu i empirijski nastalu složevinu znanosti; u Enciklopediji filozofijskih znanosti i svojoj političkoj filozofiji Hegel objašnjava pred-državno stanje kao agregat privatnoga, tj. kao stanje nepravde, nećudorednosti i ne-uma.

5. U sociologiji, nestalna, privremena skupina ljudi koji slijede odvojene ciljeve i nisu čvrsto povezani.

6. U mineralogiji → stijene

7. U ekonomiji → agregiranje

8. U tiskarstvu, tiskovni agregat → tiskovna jedinica

Citiranje:

agregat. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2013. – 2024. Pristupljeno 20.5.2024. <https://www.enciklopedija.hr/clanak/agregat>.