struka(e):

akcijski centri (akcijska središta), u meteorologiji, područja visokog ili niskog tlaka zraka, promjera i većega od 1000 km, koja se gotovo stalno ili sezonski (samo u određenom dijelu godine) nalaze u određenim geografskim područjima. Posreduju u izmjeni zračnih masa viših i nižih geografskih širina, npr. stalni azorski akcijski centar visokog tlaka zraka nastaje u suptropskim širinama iznad Atlantskoga oceana zbog spuštanja zraka pristigloga s visokih sjevernih geografskih širina (u sklopu opće cirkulacije atmosfere). Azorska anticiklona ljeti jača i spaja se sa sredozemnom anticiklonom, koja je sezonski akcijski centar nastao zbog razlika u temperaturi između zagrijanoga kopna i hladnijega mora, i na Jadran donosi suho, toplo ljeto i plavo nebo bez oblaka. Za europsku atmosfersku cirkulaciju i za razvoj vremena važne su azorska i sibirska anticiklona, te islandska, biskajska i sredozemna (genovska) ciklona.

Citiranje:

akcijski centri. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2013 – 2024. Pristupljeno 3.3.2024. <https://www.enciklopedija.hr/clanak/akcijski-centri>.