struka(e): matematika
ilustracija
AKSONOMETRIJA kocke (lijevo); kosa projekcija kocke (desno)

aksonometrija (grč. ἄξων: os, osovina + -metrija), metoda deskriptivne geometrije kojom se tijela (prostorne tvorevine) predočuju u ravnini s pomoću paralelne projekcije povezane na prikladan način s trima međusobno okomitim osima. Bilo koje tri dužine koje leže u jednoj ravnini i izlaze iz iste točke, a ne leže na istom pravcu, mogu se smatrati kosom paralelnom projekcijom triju jednakih i međusobno okomitih dužina u prostoru, koje izlaze iz jedne točke. Paralelne dužine (rubovi) tijela koje su paralelne u prostoru ostaju paralelne i na slici nastaloj paralelnim projiciranjem, a udaljeni predmeti se ne smanjuju. Kako bi slika tijela izgledala što prirodnije i zornije, postoje neka pravila. Na slici se jedna os, obično os z, prikazuje vertikalno, neke dužine se prikraćuju ili produljuju, a kutovi među osima biraju se prema onome što se na slici želi istaknuti.

Podjela aksonometrije prema prikratama

Prikrata je omjer duljine projekcije neke dužine i njezine duljine.

Izometrija je projekcija na ravninu kojoj su sve tri prikrate jednake (tada se obično osi x i y postavljaju pod jednakim kutom u odnosu na horizontalu, a os z je vertikalna).

Dimetrija je projekcija na ravninu kojoj su dvije prikrate jednake (obično je prikraćena os x).

Trimetrija je projekcija na ravninu kojoj su sve tri prikrate različite (npr. a : b : c = 0,9 : 1 : 0,5, gdje je a širina, b visina a c dubina prikazanoga tijela).

Podjela aksonometrije prema smjeru zraka projiciranja

Ortogonalna aksonometrija je postupak projiciranja s pomoću zraka okomitih na ravninu projekcije (sliku). Kutovi u projekciji zadržavaju odnos kakav su imali u prostoru. Primjerice, sferu ili tijelo koje sadrži njezine dijelove najpogodnije je prikazati u ortogonalnoj aksonometriji jer se samo u ortogonalnoj projekciji rub sfere projicira u kružnicu, dok je u svim ostalim aksonometrijama rub sfere elipsa.

Kosa aksonometrija je postupak projiciranja s pomoću paralelnih zraka koje su kose prema ravnini projekcije (slici). Kutovi projicirani u kosoj aksonometriji povećavaju se ili smanjuju u odnosu na kutove u prostoru.

Kosa projekcija je poseban slučaj kose aksonometrije u kojem su dvije osi paralelne s ravninom slike i bez prikrate (obično je os y horizontalna, os z vertikalna) a treća os (obično os x) pod nekim kutom (npr. 135° u odnosu os y) i s proizvoljnom prikratom.

Citiranje:

aksonometrija. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2013. – 2024. Pristupljeno 17.4.2024. <https://www.enciklopedija.hr/clanak/aksonometrija>.