struka(e): kemija

aktivni prijenos (aktivni transport), specifično kretanje molekule ili iona kroz biomembranu usuprot koncentracijskom gradijentu (od manje koncentracije prema većoj) uz utrošak metaboličke energije. Primarni aktivni prijenos (prijenos iona Na+, K+, H+ i Ca2+) izravno je povezan s hidrolizom adenozin-trifosfata s pomoću iono-specifičnih adenozin-trifosfataznih crpki u membrani. Sekundarni aktivni prijenos troši energiju elektrokemijskoga (ili koncentracijskoga) gradijenta jedne (ioni Na+, H+) za prijenos druge tvari (šećeri, aminokiseline), dok usputna egzergona reakcija održava stalni gradijent. Ako se aktivni prijenos odvija s pomoću molekule nosača, nosač može modificirati molekulu koju aktivno prenosi (fosforilacija glukoze). Transmembranskom kretanju kod bakterija pomažu permeaze.

Citiranje:

aktivni prijenos. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2013. – 2024. Pristupljeno 15.7.2024. <https://www.enciklopedija.hr/clanak/aktivni-prijenos>.