struka(e):

aktuator (engl. actuator, od srednjovj. lat. actuare: ostvariti), u upravljačkoj i regulacijskoj tehnici, mehatronici, robotici i sl., naprava kojom se na pobudu upravljačkoga signala pokretni dijelovi sustava dovode u željeni položaj, ostvaruje se njihovo gibanje ili razvija sila ili moment kojim ti dijelovi djeluju na okolinu; također aktor. U osnovi je to pretvornik koji neku ulaznu veličinu pojačava i pretvara u mehanički rad; prema ulaznoj veličini razlikuju se hidraulični, pneumatski, električni i dr. (piezoelektrični, magnetostriktivni, elektrokemijski, termalni) aktuatori. Hidraulični i pneumatski aktuatori su translacijski i zakretni cilindri, regulacijski ventili, pumpe, motori (→ pneumatika). Električni su aktuatori istosmjerni i izmjenični elektromotori, koračni i linearni elektromotori (→ servomotor; selsin), kao i elektromagnetni releji, ventili i sl.

Citiranje:

aktuator. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2013 – 2024. Pristupljeno 28.2.2024. <https://www.enciklopedija.hr/clanak/aktuator>.