struka(e):
Alfirević, Slobodan
hrvatski biolog i oceanograf
Rođen(a): Kaštel Gomilica, 27. I. 1924.
Umr(la)o: Split, 27. I. 1997.

Alfirević, Slobodan, hrvatski biolog i oceanograf (Kaštel Gomilica, 27. I. 1924Split, 27. I. 1997). Biologiju studirao na Prirodoslovno-matematičkomu fakultetu u Zagrebu. Od 1966. do 1981. ravnatelj Instituta za oceanografiju i ribarstvo u Splitu, gdje je radio od 1952. Osnivač i ravnatelj Međunarodnoga ribarskoga obrazovnog centra za zemlje u razvoju u Splitu (1981–91). Bavio se problemima pomorske stratigrafske geologije, hidrogeologije, morfologije morskog dna, onečišćenjem i dr. Radio je na projektima istraživanja Sredozemnoga mora te biološkoga bogatstva, ekosustava, flore i faune Jadranskoga mora. Djela: Geologija Jadrana (1965), Epikontinentalni pojas (1976), Rasprostranjenost i ekologija foraminifera otvorenog Jadrana (1979; doktorska disertacija).

Citiranje:

Alfirević, Slobodan. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2013 – 2024. Pristupljeno 3.3.2024. <https://www.enciklopedija.hr/clanak/alfirevic-slobodan>.