struka(e): bošnjačka književnost
‘Allāmek, Muhamed Musić
bošnjački pisac
Rođen(a): Sarajevo, 1595.
Umr(la)o: Carigrad, 1636.

‘Allāmek, Muhamed Musić (arap. Muhammad ibn Mūsā al-Bosnawī – ‘Allamak), bošnjački pisac (Sarajevo, 1595Carigrad, 1636). Profesor u Carigradu i Üsküdaru, sudac u Alepu. Napisao više djela na arapskom jeziku iz egzegeze Kurana, logike, arapske sintakse, stilistike i retorike. Važnija djela: Uputitelj (Al-Hādī), Glosa na Svjetla objave i tajne tumačenja (Hāšiya ‘alā Anwār at-tanzīl wa asrār at-ta’wīl), Glose komentara Šerifa Džurdžanija na Ključ znanosti (Ḥāšiya ‘alā Šarḥ Šarīf Ğurğānī ‘alā Miftāḥ al-‘ulūm) i Glose komentara Mula Džamijeve Prikladnice (Ḥāšiya ‘alā Šarḥ Munla Ğāmī ‘alā al-Kāfiva).

Citiranje:

‘Allāmek, Muhamed Musić. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2013. – 2024. Pristupljeno 25.5.2024. <https://www.enciklopedija.hr/clanak/allamek-muhamed-music>.