struka(e): strane riječi | glazba

alteracija (kasnolat. alteratio).

1. Promjena, izmjena; kvarenje (alteracija mlijeka, vina), pogoršanje (alteracija vremena).

2. U glazbi tonalnog sustava, kromatsko povišenje ili sniženje ljestvičnoga tona za polustepen ili dva polustepena npr. c u cis, cisis ili u ces, ceses itd. Alterirani akord nastaje kromatskim povišenjem ili sniženjem jednoga od temeljnih akordičkih tonova.

Citiranje:

alteracija. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2013. – 2024. Pristupljeno 13.7.2024. <https://www.enciklopedija.hr/clanak/alteracija>.