struka(e): pravo | pomorstvo

Amalfijska ploča (lat. Capitula et ordinationes curiae maritimae nobilis civitatis Amalphae ili Tabula Amalphitana ili Tabula de Amalpha), zbirka sredozemnoga običajnog pomorskog prava, sastavljena kao priručnik pomor. sudišta grada Amalfija (čuva se u Museo civico). Sadrži 66 članaka na latinskom i talijanskom jeziku, koji reguliraju pravna pitanja vezana uz plovidbu, pomorsku trgovinu i brodogradnju. Smatra se da joj jezgra potječe s kraja XII. st. i da preuzima mnoge elemente bizantskoga pomorskog prava. Znatnije je dopunjavana u XIV. st., a primjenjivala se, u mnogim sredozemnim lukama, sve do početka XVII. stoljeća.

Citiranje:

Amalfijska ploča. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2013. – 2024. Pristupljeno 19.7.2024. <https://www.enciklopedija.hr/clanak/amalfijska-ploca>.