struka(e): arheologija | likovne umjetnosti
ilustracija
AMFITEATAR u Solinu

amfiteatar (grčki ἀμφıϑέατρον), u rimsko doba, kružna ili eliptična monumentalna građevina, u kojoj su se priređivale borbe između gladijatora, borbe s divljim zvijerima i pomorske bitke (naumahije; za takve bitke amfiteatar je imao poseban uređaj za dovod i odvod vode). Sastoji se od borilišta (arene) i stepeničasta, amfiteatralna gledališta, konstruiranoga na način antičkih grčkih kazališnih građevina. Najstariji kameni amfiteatri na italskome tlu potječu iz I. stoljeća prije Krista (Pompeji). U Rimu je prvi amfiteatar izgrađen 29. pr. Kr., a poslije ih grade carevi August, Kaligula i Neron; Vespazijan je započeo gradnju najvećeg amfiteatra, Colosseuma (Koloseja), što ga je posvetio Tit, a dovršio vjerojatno Domicijan. Dobro očuvani amfiteatri nalaze se u Italiji (Capua, Siracusa, Catania, Verona), ali i na čitavu području Rimskoga Carstva (Arles, Nîmes, sjeverna Afrika, Mala Azija). U Hrvatskoj je dobro očuvan amfiteatar u Puli, a ostatci amfiteatra nalaze se u Solinu i kraj Ivoševaca nedaleko od Knina. – Amfiteatrom se danas nazivaju i stepeničasta polukružna i povišena gledališta u kazalištima, predavaonice na fakultetima i slično.

Citiranje:

amfiteatar. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2013. – 2024. Pristupljeno 22.7.2024. <https://www.enciklopedija.hr/clanak/amfiteatar>.