struka(e):
ilustracija
ANASTIGMAT, simetrični dvostruki

anastigmat (ana- + grč. στίγμα: ubod, točka, znak), fotografska leća konstruirana tako da se izbjegne astigmatska aberacija (astigmatizam). Za izradbu anastigmata koriste se od 1880. barijeva krunska stakla, danas najčešće lantanska stakla ili drugi transparentni materijali (npr. plastike, monokristali natrijeva klorida i dr.) s velikim indeksom loma ali malom disperzijom.

Citiranje:

anastigmat. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2013 – 2024. Pristupljeno 23.2.2024. <https://www.enciklopedija.hr/clanak/anastigmat>.