struka(e): povijest, opća

ancien régime [ᾶsj' ʀeži'm] (franc.: stari poredak, stara vladavina, bivši režim), naziv za feudalno-apsolutistički poredak u Francuskoj prije revolucije 1789. Upotrebljavao se već u prvim godinama nakon pada Bastille, a njime su se služili osobito članovi Konstituante. U doba restauracije pripadnici plemstva, koji su se s Burboncima vratili iz emigracije, nazvali su sebe ljudima ancien régimea da bi naglasili svoje neprijateljstvo prema novim demokratskim idejama. Izraz je populariziran u Europi Tocquevilleovim djelom Stari poredak i revolucija (L’Ancien Régime et la Révolution, 1856). Općenito se nazivom ancien régime često označuje neki srušeni stari poredak ili način vladanja.

Citiranje:

ancien régime. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2013. – 2024. Pristupljeno 13.7.2024. <https://www.enciklopedija.hr/clanak/ancien-regime>.